УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

АКСІОМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗНАННЯ

Автор: Sveta on .

УДК 001.8:165.17
 
БОНДАРЕВИЧ Ірина,
к. філос. н., доцент Запорізького національного технічного університету
 

АКСІОМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗНАННЯ 

Співвіднесено різні види культурного досвіду європейців як пізнавальні системи знання шляхом пошуку їх спільних ознак. Розглянуто гіпотезу про те, що спільним методологічним підґрунтям таких пізнавальних систем, як міфологія, релігія, філософія і наука є аксіоматичний метод. Виявлено, що аксіоматичний метод у різних варіаціях (образна, символічна, діалектична й синестетична) є основою усіх систем знань. 

Ключові слова: багатовимірність, димензіональний аналіз, аксіома Цілого і Живого, аксіоматичність розуміння, синестетичні можливості людини.

ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)