УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автор: Sveta on .

УДК 271.2(477)
 
КРАСІЛЬНІКОВА Олена,
к. і. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету

 ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Розглянуто українське православ’я як культурно-історичний феномен. Визначено та проаналізовано його основні характерні риси.

Ключові слова: українське православ’я, Українська церква, церковна самобутність, соборноправність.

ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)