УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КОНФЕСІЙНЕ СУДОЧИНСТВО: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Автор: Sveta on .

УДК 340.12:348.583
 
ОСТАЩУК Іван,
д. філос. н., професор кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
 

КОНФЕСІЙНЕ СУДОЧИНСТВО: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

Досліджено філософію права Католицької церкви як особливу форму правової культури в парадигмальних рамках релігійної юрисдикції та християнських світоглядних домінант. Доведено, що етичні цінності (любов, справедливість, служіння істині), осмислені й затверджені в магістеріумі віровчення Католицької церкви, належать до визначальних рис католицької філософії права, що простежується в судочинстві церковних трибуналів.

Ключові слова: конфесійне судочинство, філософія права, Католицька церква, канонічне право, католицька етика, гріх.
 
ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)