УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

МОРАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА МЕТАФІЗИЧНІ ВІДПОВІДІ

Автор: Sveta on .

УДК 17.02:111
 
МОРОЗОВ Андрій,
д. філос. н., доцент, професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 

МОРАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА МЕТАФІЗИЧНІ ВІДПОВІДІ 

Запропоновано екстраполювати модель історичного розвитку А. Тойнбі "виклик-відповідь" на філософську площину, інтерпретуючи традиційну філософсько-релігійну проблематику свободи, світового смислу і безсмертя як відповідь на одвічні моральні виклики детермінізму, абсурдності та смертності, що загрожують особистісному виміру буття людини як суб’єкта, призводять до об’єктивації, знеособлення, тотального нігілізму. Проаналізовано універсальний "трансцендентальний досвід" суб’єктності, абсолютного буття, свободи, безсмертя, що може протистояти моральному нігілізму. 

Ключові слова: виклик і відповідь, детермінізм, абсурдність, смертність, трансцендентальний досвід, свобода суб’єкта, світовий сенс, безсмертя, понад-феноменальне Я. 

ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)