УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КОСМОПОЛІТИЗМ СЬОГОДНІ: СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

Автор: Sveta on .

УДК 172.16
 
САРАКУН Лариса,
к. філос. н., доцент кафедри філософії Національного університету харчових технологій
 

КОСМОПОЛІТИЗМ СЬОГОДНІ: СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

Здійснено спробу концептуалізації феномена космополітизму як альтернативної парадигми осмислення сучасного світоустрою і світосприйняття. Розкрито сутність та зміст поняття "космополітизм", основні віхи історії його розвитку: від зародження до сьогодення. Виокремлено напрямки, рівні й сфери прояву космополітичної ідеології. Висвітлено роль і місце космополітичної демократії у транснаціональному просторі, що формується під впливом глобалізації, розкрито основу ідеї нового космополітизму та зроблено висновки про її подальший розвиток.

Ключові слова:космополітизм, глобалізація, космополітична демократія, світоустрій, транснаціональний простір, новий космополітизм.
 
ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)