Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТАФІЗИЧНИЙ ВИМІР КАНТІВСЬКОГО АПРІОРІ

Автор: Sveta on .

УДК 111:165.65(091)
 
ВОЗНЯК Степан,
к. філос. н., асистент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника
 

МЕТАФІЗИЧНИЙ ВИМІР КАНТІВСЬКОГО АПРІОРІ 

Обґрунтовано думку, що апріорні принципи стосуються повноти людської суб’єктності, яку не можна уявити без спрямованості на універсалії особливого характеру – абсолют, світ як ціле, свободу, отже, кантівська гносеологія онтологічна за своєю природою. Визначено, що Кант не обмежує людину суто раціоналістичною схемою, але навпаки – розширює, розмикає сферу пізнання до граничних засад людського буття.

Ключові слова:апріоризм, гносеологізм, критицизм, метафізика.
 
ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)