УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

"ПРОСТОРОВИЙ ПОВОРОТ" НА ПЕРЕХРЕСТІ ІСТОРІЇ

Автор: Sveta on .

УДК 930.1
 
ЛІПІН Микола,
к. філос. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 

"ПРОСТОРОВИЙ ПОВОРОТ" НА ПЕРЕХРЕСТІ ІСТОРІЇ 

Розглянуто притаманний сучасному соціально-гуманітарному дискурсу поворот від часу до простору, від історії до природного "тіла нації", від творчої людини до землі як місця події. Визначено, що в умовах уніфікуючого впливу глобалізації загострюється питання про відмінність, причому не тільки у теоретичній, а й у практичній площині. В такому ракурсі питання про відмінність постає як конституювання цієї відмінності. Саме практичний аспект цієї проблеми актуалізує "поворот до простору", до таких "місць", в яких відкривається можливість утвердження "своєї" істини і "своєї" правди.

Ключові слова: простір, час, хронотоп, глобалізація, історія, влада, ідентичність.
 
ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)