УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ГУМАНІТАРНА КАРТИНА СВІТУ В ДУХОВНОМУ БУТТІ ЛЮДИНИ

Автор: Sveta on .

УДК 130.122
 
ЗЕЛІНСЬКИЙ Микола,
к. філос. н., професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДРАПОГУЗ Василь,
к. філос. н., доцент кафедри філософії Центру гуманітарної освіти НАН України
 

ГУМАНІТАРНА КАРТИНА СВІТУ В ДУХОВНОМУ БУТТІ ЛЮДИНИ 

Розглянуто основні дискурси гуманітаристики та гуманітарної картини світу, їх стан і перспективи подальшого розвитку в контексті досягнень сучасної науки. Показано, що гуманітарна картина світу – це частина загальної (філософської, наукової, позанаукової) картини світу, яка відображає атрибутивність Гармонії у теорії і практиці буття людини й суспільства в оточуючому світі. Визначено, що у загальнонауковій картині світу гуманітарна частина репрезентована гуманітарно-науковою картиною світу, а позанаукова – є інтеграцією гуманітарних аспектів із знань інших позанаукових картин світу (художньої, морально-етичної, релігійної тощо).
 
Ключові слова: гуманітаристика, гуманітарна картина світу, гуманізм, гуманітарне знання, наукове і позанаукове знання, загальнонаукова картина світу, універсум.


ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)