УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СОКРАТ VS БАРТ: АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОВОРОТУ

Автор: Sveta on .

УДК 141.319.8
 
БОРОВСЬКА Людмила,
к. філос. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 

СОКРАТ VS БАРТ: АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОВОРОТУ 

Розглянуто антропологічні аспекти лінгвістичного повороту в новітній філософії. Встановлено, що постмодерністський дискурс, який сформувався в результаті цього, є антиантропологічним за своєю внутрішньою спрямованістю.

 
Ключові слова: антропологічний поворот, лінгвістичний поворот, постмодернізм, "смерть автора", письмо, різома.
 
ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)