Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНЦЕПТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор: Sveta on .

УДК 159.947.23:008
 
КРАВЧЕНКО Алла,
д. філос. н., професор кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету
 

КОНЦЕПТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Досліджено проблему людини та суспільства у стані високої невизначеності та ризику. Проаналізовано логіку трансформації соціальної відповідальності в контексті глобалізованого світу. Обґрунтовано, що внаслідок невизначеності динаміки суспільних трансформацій сучасне суспільство постає як "суспільство ризику". Аргументовано необхідність відповідних змін для розуміння суб’єкта відповідальності у сучасній гуманітарній науці.

 
Ключові слова: етика, відповідальність, суспільство ризику, страх, суб’єкт.

ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)