УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№2(112)2017

Автор: Sveta on .

 ЗМІСТ

ФIЛОСОФСЬКI ВИМIРИ СУЧАСНОГО СВIТУ
 
КРАВЧЕНКО А. Концепт відповідальності в умовах сучасного цивілізаційного розвитку 5
БОРОВСЬКА Л. Сократ vs Барт: антропологічні виміри лінгвістичного повороту 14
ЛІМОНЧЕНКО В. Освіта у світлі філософії Аристотеля 22
ЗЕЛІНСЬКИЙ М.,
ДРАПОГУЗ В.
Гуманітарна картина світу
в духовному бутті людини
30
ЛІПІН М. "Просторовий поворот" на перехресті історії 41
ВОЗНЯК С. Метафізичний вимір кантівського апріорі 55
САРАКУН Л. Космополітизм сьогодні: спроба концептуалізації 63

ФIЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 
ШИП Н. Історіософські концепції цивілізаційної ідентичності українців 73
МОРОЗОВ А. Моральні виклики та метафізичні відповіді 85
ОСТАЩУК І. Конфесійне судочинство: філософія права Католицької церкви 97
ХОРУЖИЙ Г. Протестантизм як результат європейської Реформації 105
КРАСІЛЬНІКОВА О. Православ’я в Україні: характерні риси
та особливості
119
СІДОРІНА Є. Ісихастська практика духовного сходження як нова антропологічна стратегія 130
БОНДАРЕВИЧ І. Аксіома як методологічне підґрунтя знання 140