Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ARTICULATE STORYLINE

Автор: Sveta on .

УДК 37.018.43:004
 
САВЧЕНКО Тетяна,
к. т. н., доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін КНТЕУ
 
ВЛАСЕНКО Лідія,
к. т. н., доцент кафедри автоматизації таінтелектуальних систем керування Національного університету харчових технологій
 

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ARTICULATE STORYLINE

Визначено переваги застосування елементів дистанційного навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Проведено аналіз програмного забезпечення для створення електронних курсів і веб-сайтів. Розглянуто приклад застосування Articulate Storyline для створення інтерактивного мультимедійного курсу освітнього спрямування. Наведено результати створення та впровадження в навчальний процес електронних курсів, що можуть бути застосовані для індивідуального використання та дистанційного навчання.

Ключові слова: електронний курс, дистанційна освіта, веб-система Moodle, Articulate Storyline, лабораторія дистанційного навчання.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)