Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АУДИТ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор: Sveta on .

УДК: 35.073.5
 
ГАЛАК Костянтин,
аспірант кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ
 

АУДИТ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Розглянуто сутність та зміст аудиту соціально-орієнтованої діяльності та складові його розвитку в Україні у процесі глобалізації економічних відносин. Надано визначення понять "соціально-орієнтована діяльність" та "аудит соціально-орієнтованої діяльності". Вказано об’єкти аудиту та надано рекомендації щодо заходів, які сприятимуть вдосконаленню звітності суб’єктів господарювання, підвищуватимуть їх соціальну відповідальність та пов’язану з нею соціально-орієнтовану діяльність.

Ключові слова: соціально-орієнтована діяльність, соціальна відповідаль­ність, аудит. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)