Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНДИКАТОРИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 336.22(477)
 
НІКІТІШИН Андрій,
к. е. н., доцент кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ
 

ІНДИКАТОРИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Розглянуто системні зміни в податковій системі України протягом останніх років. Проаналізовано результати інституційних змін у віт­чизняній податковій системі в контексті покращання бізнес-клімату вУкраїні. Визначено проблеми у реалізації інституційних змін податкової системи, зумовлені неефективністю роботи державних фіскальних органів. Проведено аналіз важливих інституційних показників, які характеризують ефективність роботи органів Державної фіскальної служби України у 2013–2015 рр. Запропоновано пріоритетні кроки у реформуванні Державної фіскальної служби України та обґрунтовано напрями інституційних змін сучасної податкової системи України.
 
Ключові слова: податок, податкова система, інституційні зміни, фіскальні органи, податкова політика, механізм оподаткування.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)