УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 336.5:330.34
 
КАНЄВА Тетяна,
к.е.н., доцент, декан факультету фінансів та банківської справи КНТЕУ
 
ДУМІКЯН Артур,
аспірант кафедри фінансів КНТЕУ
 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

Досліджено питання, пов’язані з визначенням сутності та змісту бюджетних видатків. Розглянуто підходи до встановлення призначення бюджетних видатків у контексті впливу цього економічного інструменту на стан соціального та економічного розвитку держави. Проаналізовано розміри доходів та видатків державного і зведеного бюджетів. Доведено існування тенденції до нерівномірного зростання обсягів видаткової частини відносно дохідної. З’ясовано, що протягом останніх років бюджетні видатки зростали швидше за обсяг ВВП. Обґрунтовано, що бюджетні видатки за умов оптимізації їх обсягів та структури можуть стати потужним інструментом для стимулювання розвитку економічних процесів. Проаналізовано динаміку бюджетних видатків за основними видами класифікації.
 
Ключові слова: зведений бюджет, державний бюджет, доходи бюджету, бюджетні видатки, класифікація бюджетних видатків.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)