Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Sveta on .

УДК 330.341.1
 
КВАСНИЦЬКА Раїса,
к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету
 
ТАРАСЮК Марія,
аспірант Хмельницького національного університету
 

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Проаналізовано підходи до визначення поняття "потенціал"; досліджено сутність потенціалу підприємства, особливості структуризації потенціалу підпри­ємств та запропоновано авторське бачення виокремлення його складових.
 
Ключові слова: потенціал, потенціал підприємства, структуризація потенціалу підприємства, складові потенціалу підприємства.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)