Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА: ЗВАЖЕНІ РЕЙТИНГИ У МЕДІАПЛАНУВАННІ

Автор: Sveta on .

УДК 005.336.6:659.148
 
КРЕПАК Анна,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу і реклами КНТЕУ
 

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА: ЗВАЖЕНІ РЕЙТИНГИ У МЕДІАПЛАНУВАННІ

 
Розглянуто існуючі підходи до трактування поняття "зважені рейтинги". Наведено формули та приклади розрахунку цього медіапоказника в різних умовах його застосування. Здійснено порівняльний аналіз формального та фактичного значення зважених рейтингів на телебаченні, а також окреслено основні супереч­ності щодо його застосування.  
 
Ключові слова: рейтинг, зважений рейтинг, закупочні аудиторії, телевізійна реклама, ціноутворення, націнка.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)