Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗАОХОЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ У ПРОГРАМАХ ЛОЯЛЬНОСТІ

Автор: Sveta on .

УДК 658.84
 
ГУРДЖИЯН Карина,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ
 

ЗАОХОЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ У ПРОГРАМАХ ЛОЯЛЬНОСТІ

Визначено пріоритетні типи заохочення учасників програм лояльності та причини відмови споживачів від участі в них. Проаналізовано різновиди фінансових, нефінансових та нематеріальних вигод, які впроваджуються підприємствами, їх відповідність очікуванням споживачів. Розглянуто доцільність урізноманітнення заохочення учасників програм лояльності.

Ключові слова: програма лояльності, заохочення споживачів, фінансові вигоди, нефінансові вигоди, нематеріальні вигоди.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)