Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГЕНЕЗИС ПОГЛЯДІВ НА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ

Автор: Sveta on .

УДК 330.1
 
МАСЬКО Анна,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ
 
ГЕНЕЗИС ПОГЛЯДІВ НА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ
 
Проведено історичний аналіз циклічності зміни наукових поглядів на роль держави в економіці залежно від періодичних циклів підйомів та спадів економіки (за М. Кондратьєвим). Розглянуто погляди різних шкіл, напрямків і течій на місце та роль держави в економічних процесах. Розкрито роль держави як інституту, що покликаний забезпечити вибір ефективних форм та механізмів державного регулювання залежно від стадії економічного циклу.
 
Ключові слова: економіка, держава, державне регулювання, цикли Кондратьєва, економічне зростання, економічний спад.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)