Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор: Sveta on .

УДК 332.145(477)
 
БОЙКО Аліна,
д.е.н., доцент, професор кафедри економічної теорії таконкурентної політики КНТЕУ
 

ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Досліджено стратегічне планування регіонального розвитку у контексті де­централізації влади та реформи державного управління в Україні. Визначено ознаки, особливості, принципи планування регіонального розвитку в українській практиці. Розглянуто досвід стратегічного планування регіонального розвитку у зарубіжних країнах та в Україні.
 
Ключові слова: стратегічне планування, традиційне планування, стратегія, регіональний розвиток, зарубіжний досвід, Україна.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)