Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор: Sveta on .

УДК 338.2:339.92
 
УМАНЦІВ Юрій,
д. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ
 

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Проаналізовано глобальні тенденції формування і розвитку економічної політики держави. Акцентовано увагу на необхідності обмеження негативного впливу глобальних макроекономічних дисбалансів на розвиток економіки. Визначено напрями використання в Україні світового досвіду реалізації економічної політики.
 
Ключові слова: економічна політика, глобалізація, держава, лібералізація, економічна модель. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)