УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№1(111)2017

Автор: Sveta on .


 ЗМІСТ


ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
УМАНЦІВ Ю. Економічна політика держави в умовах глобалізації 5
БОЙКО А. Планування регіонального розвитку в Україні 19
МАСЬКО А. Генезис поглядів на роль держави в економіці 35

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ГУРДЖИЯН К. Заохочення споживачів у програмах лояльності 50
КРЕПАК А. Телевізійна реклама: зважені рейтинги у медіаплануванні 62
КВАСНИЦЬКА Р.,
ТАРАСЮК М.
Структуризація потенціалу підприємства 73

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
КАНЄВА Т.,
ДУМІКЯН А.
Видатки бюджету як складова економічного розвитку країни 83
НІКІТІШИН А. Індикатори інституційних змін у податковій системі України 93

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
 
ГАЛАК К. Аудит соціально-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання 109
ПАЯНОК Т. Регресійний аналіз в аудиті 117

ВИЩА ОСВІТА
 
САВЧЕНКО Т.,
ВЛАСЕНКО Л.
Електронні навчальні курси на основі технології Articulate Storyline 127