УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: Sveta on .

УДК 005.35:338.486.2
 
БОЙКО Маргарита,
д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
БАБЕНКО Олена,
асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
Постановка проблеми. На відміну від інших видів економічної діяльності, туристичний бізнес є диверсифікованою сферою економіки, формуючи комплекс стійких горизонтальних господарських зв'язків суб’єктів економічної діяльності різної галузевої спеціалізації. Саме тому він, крім позитивного економічного ефекту, забезпечує досягнення соціальних цілей, що подвоює актуальність соціальної відповідальності туристичного бізнесу. Досліджено процес імплементації стандартів соціальної відповідальності туристичних підприємств, обґрунтовано вектор їх імплементації на основі міжнародних стандартів ISO.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив з’ясувати, що у науковому полі розвинуто базисні ідеї, проте вагомі теоретичні та методологічні положення, які розкривають моделі імплементації стандартів корпоративної соціальної відповідальності залишаються фрагментарно розробленими.
Метою статті є аналіз напрямів імплементації міжнародних стандартів ISO у діяльність туристичних підприємств та розробка організаційно-економічного механізму імплементації стандартів соціальної відповідальності туристичних підприємств.
Матеріали та методи. Інформаційної базою дослідження стали матеріали Всесвітньої туристичної організації, Всесвітнього економічного форуму, Державної служби статистики України, Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Використано системний підхід, методи діалектики, порівняльного аналізу, системно-структурного аналізу, наукового прогнозування.
Результати дослідження. У статті викладено теоретичні передумови та обґрунтовано доцільність імплементації міжнародних соціальних стандартів у діяльність туристичних підприємств. Розкрито наукову позицію щодо соціальної відповідальності як чинника забезпечення розвитку туристичного бізнесу. Запропоновано архітектоніку соціальної відповідальності туристичного бізнесу у форматі тріади – суспільство – власник, персонал туристичного підприємства – споживач туристичних послуг. Проаналізовано напрями імплементації міжнародних стандартів ISO у діяльність туристичних підприємств. Запропоновано організаційно-економічний механізм імплементації стандартів соціальної відповідальності туристичних підприємств.
Висновки. Імплементація та застосування стандартів соціальної відповідальності у діяльність туристичних підприємств сприятиме формуванню стабільних конкурентних переваг туристичних підприємств, оскільки дозволить збалансувати правову, економічну, екологічну, етичну, дискреційну складові відповідальності бізнесу. Вектор подальшого наукового вирішення проблеми соціальної відповідальності туристичних підприємств повинен бути спрямований на розроблення методологічних засад оцінки економічної та соціальної результативності застосування стандартів соціальної відповідальності.
 
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, стейкхолдери, міжнародні стандарти ISO, соціальний звіт.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)