Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS IN THE LEARNING SERVICES MARKET

Автор: Sveta on .

UDC 378.4
 
BIDIUK Alla,
Deputy Director of the Institute of Top Qualification – Director of the Center for Business Education of Kyiv National University of Trade and Economics 
 

COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS IN THE LEARNING SERVICES MARKET 

The environment conditions that affect directly the learning services market are characterised. The educational sector quality and competitiveness of domestic higher education institutions according to the international and national ratings are analysed. The main competitive indicators for higher education institutions are revealed.
 
Keywords: education, educational quality, learning services market, competitiveness of higher education establishments, a degree of competitiveness, innovation process.
 

 FREE FULL TEXT (PDF)