Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

CONSOLIDATING DIPLOMACY IN ECOLOGIZATION of COMPETITIVE RELATIONS

Автор: Sveta on .

UDC [327:504] : 005.332.4
 
BOKHAN Alina,
Ph.D. (Economics) Associate Professor of the Department of international economy Kyiv National University of Trade and Economics
 

CONSOLIDATING DIPLOMACY IN ECOLOGIZATION OF COMPETITIVE RELATIONS 

The article deals with topical issues of forming consolidating diplomacy in greening aspects of competitive relations in conditions of internationalization and globalization of economic interaction space.
 
Keywords: consolidating diplomacy, competition, internationalization, international environmental policy, environmental safety, globalization.

 
 FREE FULL TEXT (PDF)