Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№6(110)2016

Автор: Sveta on . ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
БОХАН А. Консолідуюча дипломатія в екологізації конкурентних відносин 5
ДУГІНЕЦЬ Г. Глобальні ланцюги створення вартості:
методологія досліджень
17
СТРИЖАК О. Концепції людського капіталу
та людського розвитку
31
ЄФРЕМОВА О. Державна підтримка малого підприємництва
та середнього класу
43

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
БОЙКО М.,
БАБЕНКО О.
Соціальна відповідальність туристичних підприємств 55

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
ШУЛЬГА Н., ГОРДІЄНКО Т. Концепція регулювання фінансового ринку 66
ВОЛОСОВИЧ С., АПОСТОЛЮК О. Інституційна модернізація державної фінансової підтримки малого бізнесу 81
БУРА В. Системно важливі банки: регулювання та нагляд 92

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
 
СОПКО В.,
ГАНУЩАК Т.
Облікове забезпечення фінансової безпеки підприємства 104

ВИЩА ОСВІТА
 
БІДЮК А. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг 116
ХМУРОВА В., ГОРЛАТОВА О. Бізнес-середовище освітньо-наукової діяльності 124