Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор: Sveta on .

УДК 336.144(477)
 
ШАПОВАЛ Станіслав,
аспірант кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Розкрито економічну роль системи бюджетного планування у соціально-економічному розвитку країни. Удосконалено підходи до формування якісного рівня показників результативності бюджетних програм з метою встановлення ступеня досягнення планових показників, мети, завдань. Проаналізовано програмно-цільовий метод планування бюджету, узагальнено підходи до бюджетного планування у розвинених країнах світу. Запропоновано шляхи удосконалення теоретичних та практичних напрямів бюджетного планування.
 
Ключові слова: бюджет, бюджетне планування, бюджетні програми, програмно-цільовий метод планування.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)