Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 005.57:336.76(477)
 
СЬОМЧЕНКОВ Олександр,
к. е. н., доцент кафедри фінансів ВТЕІ 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Визначено характеристичні показники стану фондового ринку, які не використовуються в офіційній звітності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) або є "проблемними" з позиції методики розрахунку у вітчизняній практиці. Запропоновано розраховувати та фіксувати у звітності НКЦПФР показники ліквідності ринку та волатильності фондового індексу, удосконалити методику розрахунку капіталізації фондової біржі, а також акцентовано увагу на інших проблемах інформаційного супроводу функціонування вітчизняного фондового ринку.
 
Ключові слова: лістинг, капіталізація, коефіцієнт free-float, коефіцієнт обігу, ліквідність ринку, волатильність.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)