Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ

Автор: Sveta on .

УДК 336.71:303.094.4
 
ШУЛЬГА Наталія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОЛОДІЗЄВА Світлана,
к. е. н., ст. викладач кафедри банківської справи 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ 

Досліджено існуючі точки зору щодо тлумачення поняття системно важливого банку. Розглянуто особливості методик визначення системної важливості банків національного рівня в країнах ЄС, Швейцарії, США, Японії та Україні. Розроблено пропозиції щодо напрямів удосконалення методики виявлення системно важливих банків в Україні.
 
Ключові слова: системно важлива фінансова установа, системно важливий банк, Базельський комітет з банківського нагляду, ідентифікація системної важливості.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)