Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 332.14(1-04)
 
ЛУЧИК Світлана,
д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ЧТЕІ Київського національного торговельно-економічного університету

  
ЛУЧИК Василь,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та програмної інженерії ЧТЕІ Київського національного торговельно-економічного університету

  
ЛУЧИК Маргарита,
к. е. н., керуючий відділенням в ПАТ "Креді Агріколь Банк" в м. Києві
 

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Досліджено економічний потенціал прикордонних регіонів за його складовими. Здійснено позиціонування прикордонних регіонів за рівнем використання їх економічного потенціалу шляхом визначення інтегрального показника. Обґрунтовано рекомендації щодо більш ефективного використання наявного економічного потенціалу прикордонних регіонів в євроінтеграційних процесах.
 
Ключові слова: прикордонний регіон, економічний потенціал, інтегральне оцінювання, позиціонування регіонів.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)