Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДИНАМІЧНІ НОРМАТИВИ У ЦІЛЬОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор: Sveta on .

УДК 005.93
 
БОНДАРЕНКО Світлана,
к. е. н., докторант, старший науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
 

ДИНАМІЧНІ НОРМАТИВИ У ЦІЛЬОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Розглянуто сутність та особливості використання методики динамічних нормативів у системі виділення цілей розвитку підприємства. Запропоновано використання алгоритму реалізації методики динамічних нормативів у цільовому управлінні підприємством. Розроблено інструментарій виділення цілей розвитку виноробних підприємств на основі вектору погодженості цілей розвитку підприємства і виділених видів бізнес-процесів.
 
Ключові слова: методика динамічних нормативів, таксономічний показник рівня розвитку, дисбаланс розвитку підприємства, бізнес-процеси, цілі розвитку підприємства.

 
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)