Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІДЕНТИЧНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО БРЕНДУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Автор: Sveta on .

УДК 659.126: 339.372.5
 
ЛАБУРЦЕВА Олена,
професор, д. е. н., професор кафедри маркетингу тареклами Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІДЕНТИЧНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО БРЕНДУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ 

Розглянуто проблему визначення відповідності між цільовою ідентичністю та іміджем бренду для обґрунтування необхідності внесення змін у стратегію бренд-комунікацій. Проаналізовано ідентичність брендів провідних продовольчих роздрібних торговельних мереж в Україні; проведено маркетингове дослідження сприйняття споживачами індивідуальності даних брендів. Розроблено рекомендації щодо напрямів подальшого розвитку ідентичності брендів.
 
Ключові слова:  бренд, брендинг, ідентичність бренду, імідж бренду, продовольчі роздрібні торговельні мережі.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)