Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Sveta on .

УДК 658.14
 
БЛАНК Ігор,
д. е. н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства 
Київського національного торговельно-економічного університету

СИТНИК Ганна,
д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів підприємства 
Київського національного торговельно-економічного університету

ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Критично розглянуто систему вихідних принципів і методів планування грошових потоків, що застосовуються в сучасній практиці діяльності підприємств реального сектора економіки України. Запропоновано новий методичний підхід до планування грошових потоків (виходячи з визначення цільової суми чистого грошового потоку), що забезпечує зв’язок цього планування з ціннісно-орієнтованою системою управління підприємствами.
 
Ключові слова: ціннісно-орієнтований підхід до управління підприємством, методи планування грошових потоків, цільова сума чистого грошового потоку підприємства.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)