Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНТЕГРАТОРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Автор: Sveta on .

УДК 504:327
 
БОХАН Аліна,
к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІНТЕГРАТОРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

Розглянуто актуальні питання розвитку екологічної дипломатії у контексті інтеграторів її прояву в еволюції природно-суспільних відносин і впливу на генерування міжнародних економічних ініціатив за умов глобалізації.
 
Ключові слова: екологічна дипломатія, інтегратори, природне право, глобальна екологічна політика, міжнародні економічні ініціативи, екологічна безпека.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)