Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Автор: Sveta on .

УДК 339.92:336.02(477)
 
ЧУГУНОВ Ігор,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПАСІЧНИЙ Микола,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Розглянуто основні виклики економічної глобалізації на сучасному етапі інституційного розвитку суспільства. Визначено вплив глобалізації на механізм формування фінансової політики. Обґрунтовано потребу підвищення ступеня координації фіскальної та монетарної політики, розробки довгострокової фінансової стратегії. Запропоновано пріоритетні заходи державної фінансової підтримки у сфері розвитку галузей промисловості, стимулювання експорту, підвищення частки високотехнологічної складової у його структурі.
 
Ключові слова: фінансова система, фінансова політика, бюджетно-податкова політика, монетарна політика, економічний розвиток країни, державна фінансова стратегія, конкурентоспроможність економіки, глобалізація економіки.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)