Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА УНІВЕРСИТЕТУ

Автор: Инна on .

УДК 001.895:378
 
ФЕДУЛОВА Любов,
д. е. н., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно- економічного університету 
 
ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА УНІВЕРСИТЕТУ
 
Розкрито сутність інноваційних екосистем університету, охарактеризовано їх ключові складові та особливості взаємодії. Проаналізовано проблеми та умови розвитку інноваційних екосистем університетів України та запропоновано концептуальну модель організаційної платформи її функціонування.
 
Ключові слова: інноваційна екосистема, університет, інноваційна інфраструктура, організаційна платформа.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)