УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Автор: Инна on .

УДК 001:378
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

Проаналізовано результати науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету за сімдесят років його функціонування. Окреслено основні стратегічні орієнтири науково-технічного та інноваційного потенціалу університету для розвитку економіки і вирішення соціальних завдань країни, забезпечення його конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках освіти.
 
Ключові слова: науково-дослідна робота, інноваційна діяльність, університет, стратегічні орієнтири, напрями розвитку, науково-дослідні роботи, міжнародні наукометричні бази даних, вищі навчальні заклади, інтеграція.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)