Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Автор: Инна on .

УДК 657.4
 
СОПКО Валерія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету
 

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Досліджено особливості організації бухгалтерського обліку фінансових результатів підприємства. Визначено основні підходи до підготовки облікової інформації для забезпечення формування даних при складанні фінансової та податкової звітності.
 
Ключові слова: витрати, доходи, фінансовий результат, облікова інформація, облікова політика, звітність.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)