Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Автор: Инна on .

УДК 330.341.2:336.13(477)
 
ВОЛОСОВИЧ Світлана,
д. е. н., професор кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ 

Установлено, що підґрунтям ефективного функціонування публічних фінансів є наявність державних цільових фондів. Виявлено підходи до визначення дефініції "державні цільові фонди". Уточнено розуміння їх як економічної категорії та як інституту фінансової системи. Виявлено переваги та недоліки функціонування державних цільових фондів. Проаналізовано їх завдання та принципи. Запропоновано поділяти функції державних цільових фондів на основні та додаткові.
 
Ключові слова: державні цільові фонди, публічні фінанси, принципи державних цільових фондів, функції державних цільових фондів.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)