Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СУБ’ЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Автор: Инна on .

УДК 640.41
 
БОЙКО Маргарита,
д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 

СУБ’ЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

Викладено теоретичні передумови та обґрунтовано доцільність формування суб’єктних технологій у готельному бізнесі. Доведено наукову позицію, що суб’єктні технології в готельному бізнесі мають формуватися на основі парадигми "суб’єкт – об’єкт – суб’єкт", забезпечувати лояльність споживача та базуватися на Європейському індексі задоволеності споживача.

 Ключові слова: суб’єктні технології, споживач, готельна послуга, лояльність, клієнтська база, європейський індекс задоволеності споживача.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)