УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПІДПРИЄМСТВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор: Инна on .

УДК 004.7:005.591.452
 
КРИВОРУЧКО Олена,
д. т. н., доцент, завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних систем 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПІДПРИЄМСТВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Розглянуто процеси, пов’язані з інформаційною підтримкою підприємств вертикальної інтеграції. Проаналізовано вплив інформаційного забезпечення на ефективність функціонування підприємства. Розкрито пріоритет інформації на різних етапах просування продукції. Досліджено інформаційну ентропію як головну перешкоду в процесі вертикальної інтеграції, підхід до створення вертикальних інтеграційних утворень на основі підвищення характеру систем інформаційної підтримки. Обґрунтовано пропозиції, пов’язані з формуванням інформаційного простору вертикально інтегрованих формувань.
 
Ключові слова: інформаційна підтримка, вертикальна інтеграція, інформаційний простір, інформаційна ентропія, асиметрія інформації.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)