УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ВЕРТИКАЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТОРГІВЛІ

Автор: Инна on .

УДК 658.821
 
ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка,
д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

ВЕРТИКАЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТОРГІВЛІ 

Проаналізовано стан вертикальної конкуренції у вітчизняній торгівлі. Доведено її недостатню ефективність, обумовлену як структурними передумовами домінування підприємств роздрібної торгівлі над дисперсною множиною їх постачальників, так і інституційними, – пов’язаними із закріпленням невигідних умов постачання товарів у двосторонніх контрактах. Указано на відсутність належних регламентів вертикальної конкуренції у вітчизняному законодавстві та запропоновано реформування останнього з урахуванням світового досвіду регулювання відносин економічної залежності.
 
Ключові слова: торгівля, вертикальна конкуренція, переговорна сила, постачальники, мережевий рітейл, державне регулювання вертикальної конкуренції.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)