Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ В УКРАЇНІ У 90-Х РОКАХ ХХ СТ.

Автор: Инна on .

УДК 304.4(477)"19"
 
НІКОЛАЄЦЬ Катерина,
д. і. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ В УКРАЇНІ У 90-Х РОКАХ ХХ СТ. 

Визначено основні напрями зміни соціальних стандартів у сфері матеріального забезпечення населення України в 1990-х роках. Висвітлено вплив науково-технічного прогресу, економічних реформ і тінізації економіки України на формування нових соціальних стандартів.
 
Ключові слова: соціальна політика, соціальні стандарти, економічні реформи, матеріальне забезпечення, тіньова економіка.
 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)