Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МАРКЕТИНГ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Автор: Инна on .

УДК 339.138:005.4
 
РОМАТ Євгеній,
д. н. з держ. упр., професор,кафедри маркетингу та реклами 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

МАРКЕТИНГ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Висвітлено головні аспекти впровадження концепції маркетингу в систему публічного управління. Розкрито ключові підходи до розуміння маркетингу в публічному управлінні. Визначено основні його типи: державний та муніципальний маркетинг.
 
Ключові слова: некомерційний маркетинг, публічне управління, принципи маркетингу, публічний маркетинг, державний маркетинг, муніципальний маркетинг.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)