УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор: Инна on .

УДК 339.9(477)
 
МЕЛЬНИК Тетяна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Досліджено основні тенденції розвитку зовнішньоекономічного сектора України. Виявлено ключові проблеми, що гальмують зростання його ефективності. Визначено перспективні напрями подальшого розвитку зовнішньоторговельного сектора та економіки України загалом.
 
Ключові слова: зовнішньоекономічний сектор, зовнішня торгівля, економічне зростання, імпортозалежність, експортоорієнтованість.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)