УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор: Инна on .

УДК 339.137
 
ЛАГУТІН Василь,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Розкрито роль і місце конкурентної політики в системі державного регулювання економіки. Проаналізовано поточний стан реалізації конкурентної політики в Україні, визначено пріоритетні напрями розвитку конкуренції та підвищення конкурентоспроможності національного господарства в контексті інноваційно-інвестиційної моделі соціально-економічного розвитку.
 
Ключові слова: конкурентна політика, розвиток конкуренції, захист конкуренції, механізм реалізації політики, трансмісійний механізм політики.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)