Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТИТУТОТВОРЧА ФУНКЦІЯ СУЧАСНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Автор: Инна on .

УДК 330.387:339.378

МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор 
Київського національного торговельно- економічного університету 
 
ІНСТИТУТОТВОРЧА ФУНКЦІЯ СУЧАСНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
 
Досліджено здатність сучасного мережевого рітейлу до інститутотворення у трьох площинах: відносинах з покупцями, конкурентами та постачальниками. У межах кожної з них проаналізовано основні способи інститутотворення та їх здатність забезпечити мережам гіпер-, супермаркетів таку ринкову ситуацію, при якій вони отримують і зміцнюють своє інституційне домінування. З’ясовано, що джерелом інституційного домінування в торгівлі є інформаційна асиметрія.
 
Ключові слова: інститут, інститутотворення, торгівля, мережевий рітейл, покупці, конкуренти, постачальники, ринкова влада.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)