УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№1(93)2014

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
БОЙКО А. Концептуалізація стійкості національної економіки 5
КАНДАГУРА К. Інструменти взаємодії влади з інститутами громадянського суспільства 20
МАЗУР О. Біфуркаційний характер розвитку роздрібної торгівлі України 30
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ШАПЕРЕНКОВ А. Взаємодія держави та банків у реалізації інноваційних програм 44
ПРИВАЛОВА О. Державна конкурентна політика на ринку страхування життя 56
ЗАВЕЗІОН М. Фондовий ринок і формування інвестиційного капіталу 63
ОБЛІК ТА АУДИТ
ФОМІНА О. Інноваційні системи управлінського обліку 73
ПРАВО, ЗАКОНОДАВСТВО, ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
ЯРМИШ О.,
ГУРЖІЙ Т.
Правове забезпечення земельної реформи в Україні 83
КУЗЬМЕНКО О. Адміністративне та примусове идворення: помилка законодавця чи запровадження нових інститутів? 92
ДИСКУСІЙНИЙ ПРОСТІР
ОНИЩЕНКО В. Маркетинг у контексті економічної теорії 101
ЛИПОВ В. Моделі зростання і розвитку за Джованні Арригі: український шанс? 115