Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№4(108)2016

Автор: Инна on .


 ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
МАЗАРАКІ А. Інститутотворча функція сучасної мережевої роздрібної торгівлі
5
ЛАГУТІН В. Конкурентна політика держави: механізм реалізації 22
МЕЛЬНИК Т. Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи 38
РОМАТ Є. Маркетинг у публічному управлінні 56
НІКОЛАЄЦЬ К. Соціальні стандарти в Україні у 90-х роках ХХ ст. 68

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ГЕРАСИМЕНКО А. Вертикальна конкуренція у вітчизняній торгівлі 80
КРИВОРУЧКО О. Інформаційний простір підприємств вертикальної інтеграції 97
БОЙКО М. Суб’єктні технології у готельному бізнесі 104
П’ЯТНИЦЬКА Г. Дуальність наслідків плинності кадрів у внутрішній торгівлі 114

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
ВОЛОСОВИЧ С. Державні цільові фонди в системі публічних фінансів 129

ОБЛІК ТА АУДИТ
 
СОПКО В. Облік фінансових результатів 138

ВИЩА ОСВІТА
 
МЕЛЬНИЧЕНКО С. Інтеграція науки в освітній процес 148
ФЕДУЛОВА Л. Інноваційна екосистема університету 162
ШКЛЯРУК К. Бізнес-освіта в умовах глобальної нестабільності 178

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ
ЛУК’ЯНЕНКО Д.
 Актуальне дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі України (Відгук на монографію "Зовнішня торгівля України: ХХІ століття")


187
ІГНАТЮК А.  Дослідження сучасного стану і перспектив розвитку внутрішньої торгівлі України (Відгук на монографію "Внутрішня торгівля України")

189
АПОПІЙ В.  Актуальне дослідження стану і перспектив оптової торгівлі в Україні (Відгук на монографію "Оптова торгівля в Україні")
191