Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Управління трафіком у мережі Ethernet

Автор: Редактор on .

ПІКУЛИЦЬКА Ю.
аспирант кафедры экономической кибернетики и информационных систем
 
Управління трафіком у мережі Ethernet
Проаналізовано засоби управління трафіком в мережі Ethernet. Представлено опис технологій RSVP і MPLS, алгоритмів обробки черг і класифікації трафіку. Виявлено відмінності в управлінні трафіком для протоколів IPv4 і IPv6. Сформульовано основні правила для побудови гнучкої та ефективної системи управління трафіком.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА